понедельник, 4 сентября 2017 г.

Засідання Громадської Ради відбудеться 7 вересня о 10.00 в сесійній залі міської ради. Питання порядку денного...7 вересня о 10.00 в сесійній залі міської ради відбудеться  засідання  Громадської Ради при козятинському виконкомі.

                                           Питання порядку денного:


1.     Інформування представників козятинських правоохоронних органів  про свою  діяльність у сфері охорони та захисту прав і свобод людини, протидії злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку. Закон України «Про Національну поліцію», Постанова Кабінету Міністрів № 877 ч.2 ст.9, від 28.10.2015 р.

2.     Впорядкування громадського порядку і тиші в нічний час біля закладів торгівлі та громадського харчування;  Запобігання негативного впливу  розпивання алкогольних та слабоалкогольних напоїв, вживання тютюнових виробів в громадських місцях, на спортивних та дитячих майданчиках,стадіон, території парку,  на зупинках транспорту, у місцях проведення масових  заходів з метою захисту здоров’я громадян  (Закон  України №52 ст.565,ст13.)

3.     Делегування представника громадської  Ради  в члени  козятинського виконавчого комітету козятинської  міської  Ради.

Запрошені: міський голова Пузир Олександр  Дмитрович,  Заїчко Сергій Олександрович  керуючий справами виконкому - начальник організаційного відділу,   начальник козятинської поліції Швець Олег Петрович , представники організації Ветеранів АТО, Ружицька Олена Миколаївна ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІСТ, З ПИТАНЬ ОБОРОННО-МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ ТА РЕЖИМНО-СЕКРЕТНОЇ РОБОТИ, члени громадської ради, запрошені  особисто представники громади, представники  ЗМІ Вісник Козятинщини.

Голова Громадської Ради                                               Павлов Ф.П.

 Закон України «Про Національну поліцію», яке затвердженоПостановою Кабінету Міністрів № 877 від 28.10.2015 р. [3].
Якщо звернутись до Закону України «Про Національну поліцію» [4], то ч.2 ст.9 Закону вимагає від поліції «Забезпечення постійного інформування органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також гро­мадськості про свою діяльність у сфері охо­рони та захисту прав і свобод людини, проти­дії злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку» [4], а ч. 6  цієї ж статті пе­редбачає, що «проекти нормативно-правовихактів, що стосуються прав та свобод людини, обов'язково проходять громадське обгово­рення в порядку, визначеному Міністром внутрішніх справ України» [4].
  В свою чергу, у ч. 1 ст. 11 Закону України «Про Національну поліцію» закріплене положення, що «діяль­ність поліції здійснюється в тісній співпраці та взаємодії з населенням, територіальними громадами та громадськими об'єднаннями на засадах партнерства і спрямована на задово­лення їхніх потреб» [4]; також у ч.2 ст.89 цьо­го ж Закону законодавець говорить про спів­працю та взаємодію поліції з громадськістю в якості необхідної умови ефективної роботи поліції: «співпраця між поліцією та громадсь­кістю спрямована на виявлення та усунення проблем, пов'язаних із здійсненням поліцей­ської діяльності і сприяння застосуванню су­часних методів для підвищення результатив­ності та ефективності такої діяльності» [4].

   Говорячи про взаємодію поліції з населен­ням, необхідно усвідомлювати, що така, ос­нована на законі, співпраця, яка має спільнумету - підтримання належного стану публіч­ного порядку, перш за все на вулицях та в ін­ших громадських місцях, зниження рівня ву­личної злочинності, залучення до спільних заходів все більшої кількості населення, збі­льшення кількості громадських формувань з охорони публічного порядку, підвищення ефективності їх роботи - все це є нагальнапотреба сьогодення.  


                                 Громадська Рада схожі теми за 2017 р.


Пройшло засідання круглого столу на тему: Взаємодія поліції та громадськості як обов’язкова умова забезпечення належного стану публічного порядку в сучасних умовах


Комментариев нет:

Отправить комментарий