воскресенье, 2 июля 2017 г.

5 липня відбудеться засідання круглого столу питання: Взаємодія поліції та громадськості як обов’язкова умова забезпечення належного стану публічного порядку в сучасних умовах.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» від 03.11.2010р. №996, де основними завданнями Громадської ради вказуються здійснення громадського контролю за діяльністю органів влади та сприяння врахуванню органом влади громадської думки  під час формування та реалізації державної політики, для можливості реалізації конституційного права громадян територіальної громади міста на участь в управлінні державними справами.   
     5 липня о 10.00 в приміщенні будівлі козятинської міської Ради (3 поверх зал засідань) відбудеться засідання круглого столу ініційований  Громадською Радою при козятинському виконкомі питання: Взаємодія поліції та громадськості  як обов’язкова  умова  забезпечення  належного стану публічного порядку в сучасних умовах умовах (Постанова Кабінету   Міністрів  України   "Про Національну  поліцію" №877 від 28.10.2015 (ч.2 ст 9, ч.6 ст 9, ч. 1 ст 11, ч.2 ст 89).

Запрошені: Представники освіти, культури, правоохоронних органів, начальник поліції Олег Петрович Швець, квартальних комітетів, управління економіки, члени громадської Ради, голова  спілки АТО, представники громадськості та ЗМІ.  
                                                                            
                                            Питання:
-   Налагодження співпраці правоохоронних органів, громадськості, місцевого самоврядування та державних структур з метою виявлення і усунення недоліків у дотриманні  громадського порядку.
-   поширення інформації та контроль за дотриманням культурної  поведінки в громадських місцях.
-    впорядкування громадського порядку і тиші в нічний час біля закладів торгівлі та громадського харчування;
-   запобігання негативного впливу  розпивання алкогольних та слабоалкогольних напоїв, вживання тютюнових виробів в громадських місцях, на спортивних та дитячих майданчиках,стадіон, території парку,  на зупинках транспорту, у місцях проведення масових  заходів з метою захисту здоров’я громадян міста (Закон  України №52 ст.565,ст13.)
-   Впорядкування діяльності закладів торгівлі та громадського харчування на предмет  продажу(в нічний час) та споживання алкогольних та тютюнових виробів. 

         Закон України «Про Національну поліцію», яке затверджено Постановою Кабінету Міністрів № 877 від 28.10.2015 р. [3].
Якщо звернутись до Закону України «Про Національну поліцію» [4], то ч.2 ст.9 Закону вимагає від поліції «Забезпечення постійного інформування органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також гро­мадськості про свою діяльність у сфері охо­рони та захисту прав і свобод людини, проти­дії злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку» [4], а ч. 6  цієї ж статті пе­редбачає, що «проекти нормативно-правових актів, що стосуються прав та свобод людини, обов'язково проходять громадське обгово­рення в порядку, визначеному Міністром внутрішніх справ України» [4].
  В свою чергу, у ч. 1 ст. 11 Закону України «Про Національну поліцію» закріплене положення, що «діяль­ність поліції здійснюється в тісній співпраці та взаємодії з населенням, територіальними громадами та громадськими об'єднаннями на засадах партнерства і спрямована на задово­лення їхніх потреб» [4]; також у ч.2 ст.89 цьо­го ж Закону законодавець говорить про спів­працю та взаємодію поліції з громадськістю в якості необхідної умови ефективної роботи поліції: «співпраця між поліцією та громадсь­кістю спрямована на виявлення та усунення проблем, пов'язаних із здійсненням поліцей­ської діяльності і сприяння застосуванню су­часних методів для підвищення результатив­ності та ефективності такої діяльності» [4].
   Говорячи про взаємодію поліції з населен­ням, необхідно усвідомлювати, що така, ос­нована на законі, співпраця, яка має спільну мету - підтримання належного стану публіч­ного порядку, перш за все на вулицях та в ін­ших громадських місцях, зниження рівня ву­личної злочинності, залучення до спільних заходів все більшої кількості населення, збі­льшення кількості громадських формувань з охорони публічного порядку, підвищення ефективності їх роботи - все це є нагальна потреба сьогодення.  

Голова Громадської Ради при козятинському виконкомі                Павлов Ф.П.

Комментариев нет:

Отправить комментарий